Filtry na dešťovou vodu

K akumulaci dešťové vody a jejímu vsakování neodmyslitelně patří filtry na dešťovou vodu, které zaručí, že voda zůstane bez hrubších nečistot a zařízení a jímky budou fungovat bezproblémově a nebude je potřeba tak často čistit. Základní nenáročnou variantou filtrů do nádrží na dešťovou vodu jsou jednoduchá sítka, která jsou umístěna pod nátokem nádrže a zachytávají drtivou většinu hrubých nečistot. Jsou vhodné i k použití k jezírkům a vsakovacím zařízením. Sít je několik typů v závislosti na nádrži a plánované intenzitě přítoku vody.

Další variantou jsou kazetové filtry McClean, které jsou umístěny uvnitř nádrže a mají samočisticí schopnost štěrbinového sítka uvnitř filtru. Stejně jako jednoduchá sítka jsou vhodné pro osazení už usazené nádrže, nebo je možné nádrž dodat už s namontovaným filtrem tohoto typu (platí pro nádrže BlueLine a F-Line 1500-5000 l).

Dále existují externí filtry mnoha typů, nejprodávanější jsou u naší společnosti filtry Maxi a Maxi Plus, které jsou dodávány ve formě podzemní šachty. Oba disponují relativně velkým filtračním výkonem a filtr Maxi Plus lze usadit i do už existujícího potrubí, protože má odtok stejně vysoko umístěný, jako nátok. Oba filtry je možné využít i pro vsakovací zařízení a jezírka a k jakémukoliv typu nádrže. K oběma lze zakoupit prodlužovací šachtu a umístit je hlouběji. Existují i větší externí filtry s nátokem a odtokem DN200 místo DN100 a možností filtrace až pro plochy do 1500 metrů čtverečních. Hlavním zástupcem těchto externích filtrů je v naší nabídce filtr TerraMax.

Dále v naší nabídce naleznete filtrační šachty Fl-1 a Fl-2, které se instalují přímo do šachty nádrže. Všechny filtry je samozřejmě potřeba pravidelně čistit v závislosti na typu. Hlavně po prudkých deštích a na podzim, kdy se může vyskytovat hodně listí. Podzemní nádrže je potom vhodné čistit přibližně 2x ročně pomocí tlakové vody, kartáče a zakalenou vodu odsávat pomocí malého kalového čerpadla.

Kromě velikosti plochy, ze které přitéká dešťová voda, je vhodné uvažovat také účnnost filtru a propouštěnou velikost částic. Pro velké jímky NEO o objemech v desítkách tisíc litrů existují i další filtry na dešťovou vodu dimenzované na tisíce metrů čtverečních odvodňovaných ploch, které v nabídce standardně nemáme, ale v případě zájmu o takovou nádrž s Vámi tyto možnosti individuálně prokonzultujeme.