Instalace nádrže

Při instalaci plastové nádrže na dešťovou vodu REWATEC (ale samozřejmě i ostatních výrobců) je potřeba důsledně dodržovat návod. Pro většinu platí, že výkop je potřeba udělat o něco hlubší, než je zamýšlené dno jímky a vytvořit štěrkové lůžko, do kterého bude nádrž uložena. Některé typy nádrží mají i nožičky, pro které je potřeba v podloží vyhloubit rýhy, aby veškerá tíha nespočívala na nožičkách, které mají význam spíše při přepravě. U nádrže F-Line je potřeba počítat při uložení se žlabem pro čerpadlo, který zvyšuje efektivitu využití prostoru nádrže.

Dále je třeba posoudit okolní půdu. V místě nesmí docházet k jejím posuvům (případně je nutné jí zpevnit pomocí opěrných zdí). Spodní voda nesmí překračovat povolené výšky (1/3 výšky nádrže pro BlueLine II, 1/2 výšky nádrže pro NEO, výška nádrže pro F-Line, NEO X-Line a BlackLine). Pokud je půda hůře propustná (jíl, těžké bláto), tak výše uvedené limity neplatí a nádrž lze instalovat pouze do míst, kde spodní voda nepřesahuje 25 cm (platí pro BlueLine a F-Line; nádrže NEO, NEO X-Line a Blackline toto omezení nemají). Případně musí být provedena drenáž s revizní šachtou, aby byla spodní voda pravidelně kontrolována a v případně nutnosti odčerpávána. Zásypový materiál je nejvhodnější kulatý štěrk 8/16, který je dostatečně propustný. Jiné materiály nejsou výrobcem příliš doporučovány.

Pro možnost pojezdu je potřeba v návodech najít příslušnou variantu pojezdu a dodržet odpovídající postup a hloubku uložení. Pro pochozí použití máme v nabídce nástavce VS20 a VS60 a pochozí plastové poklopy, pro pojezdové využití slouží nástavec BS60 a ocelový poklop. Oba typy nástavců je možné prodloužit pomocí plastového prodloužení. Při variantě pro pojezd nákladním automobilem je potřeba použít betonové skruže, plastové prodloužení a litinový poklop třídy D. Je třeba nepřenášet zatížení na nádrž. Podrobnější informace najdete v návodech.

Všechny nádrže jsou standardně vybaveny bezpečnostním přepadem, který je potřeba vést do kanalizace nebo vsakování. Při vývodu do kanalizace je nutné zamezit zpětnému vzdutí.

Ke snížení nákladů na nádrž a její instalaci je možné využít dotační program dešťovka. Nabízíme zprostředkování zpracování odborného posudku a poradenství při řešení žádosti o dotace v souvislosti s využitím srážkových vod.


Video - Instalace nádrže F-Line:


 

Nejčastější chyby při instalaci nádrží

 

1. Nesprávná příprava lůžka nebo ukládání na tvrdý povrch - nádrže nejsou určeny k ukládání na tvrdý povrch, vyžadují štěrkové lůžko, které musí být připravené na vyčinívající části nádrže (nožičky u nádrže BlueLine a prostor na čerpadlo u některých typů F-Line)

2. Spodní voda - dodržet potřebnou hladinu spodní vody pro daný typ nádrže je nutné i při dešti. Pokud se nepočítá s dostatečnou propustností, nebo drenáží či čerpací šachtou, může se při dešti stát, že okolní půda příliš nasákne a tlak poškodí nádrž. Pokud toto riziko hrozí, je potřeba tedy spodní vodu odvést zmíněnými metodami, nebo použít odolnější typy nádrží (BlackLine, NEO X-Line apod.) konstruované i do spodních vod.

3. Zásypový materiál - jediný opravdu vhodný materiál pro svépomocnou instalaci bez rizik pro drtivou většinu našich nádrží je kulatý štěrk 8/16 (nebo velmi podobná frakce).