Nádrž na dešťovou vodu - jak vybrat tu správnou?

Jak určit vhodnou velikost nádrže na dešťovou vodu?

 

Základními kritérii pro zvolení optimální velikosti nádrže na dešťovou vodu jsou velikost odvodňovaných ploch a také zamýšlená spotřeba vody. Správně zvolená velikost jímky Vám umožní využít její objem tak, aby nebyla po většinu času prázdná, nebo naopak voda nepřetékala bezpečnostním přepadem z jímky do vsaku nebo kanalizace. Prvním krokem tedy je nutnost zjistit plochu míst (střech, teras, balkonů), ze kterých chcete jímat dešťovou vodu . Na základě zkušeností a výpočtů lze doporučit pro následující plochy střech tyto velikosti nádrží:

 

Orientační tabulka doporučené velikosti podzemních akumulačních nádrží:

velikost střechy (m²) 50 80 120 150 180 200 220 250
velikost nádrže (m³) 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Dalším pomocným ukazatelem může být velikost zahrady k zalévání, kde každých 100 metrů čtverečních plochy vyžaduje objem nádrže na dešťovou vodu přibližně 1000 l. Při využití vody v domácnosti je potřeba počítat přibližně s 1000 - 1500 litry na každého člena. S určením vhodného objemu, který by ve Vašem případě měla jímka mít, Vám rádi pomůžeme a případně ověříme výpočtem optimální návrh objemu dle odvodňovaných ploch a lokality umístění. Vaše dotazy posílejte na náš e-mail nebo volejte na telefonní číslo uvedené v horní části stránky.

 

Jaký zvolit typ nádrží na vodu?

 

V naší nabídce naleznete 2 hlavní typy nádrží na vodu a jímek . Klasické plastové nádrže válcovitého tvaru s názvem BlueLine se vyznačují vysokou stabilitou a při použití speciálního nástavce a poklopu jsou pojezdové osobním automobilem bez jakékoli nutnosti obetonovávání či zhotovení roznášecí desky nad nádrží. Při použití odpovídajícího poklopu a betonových skruží nad prodlužovacím nástavcem jsou jímky pojezdové i nákladním automobilem (schema uložení naleznete v sekci ke stažení). Konstrukce nádrže BlueLine a použitý materiál vysokopevnostní PE-LLD o tlouštce až 15 mm umožňují široké spektrum využití i při výskytu spodní vody, která může sahat až do 1/3 výšky jímky. Tyto nádrže se zabudovávají v místech, kde je možná dostatečná hloubka výkopu a hladina spodní vody poměrně hluboko pod terénem (pro náročnější podmínky a uložení do vysoké hladiny spodní vody lze využít odolnější variantu BlackLine).

 

Druhým typem jímek na dešťovou vodu v naší nabídce jsou „placaté“ nebo ploché nádrže, a to ve dvou různých variantách. Můžete volit typy F-Line nebo NEO. Tento druh nízkoprofilových nádrží volíme při vysoké hladině spodní vody nebo při výskytu tvrdšího podloží a nutnosti použít nádrž s co nejmenší výškou. Průměrná hloubka výkopu pro jímky F-Line a NEO se pohybuje v rozmezí 1000 – 1400 mm (nutno připočíst uvažovanou výšku nástavce). S vhodným příslušenstvím lze nádrž umístit do vjezdů či komunikací a zabudovat ji jako pojezdovou bez nutnosti betonáže. Jímka NEO je při odpovídajícím způsobu uložení pojezdová i nákladním automobilem, nádrž F-line pouze osobním. Tvar nádrží NEO připomínající mušli je inspirován přírodou a vyznačuje se vysokou únosností a možností použití i v extrémních podmínkách (týká se hlavně speciální řady NEO X-Line určené pro zvláště náročné podmínky).

 

U všech typů námi nabízených nádrží a jímek garantujeme použití prvotřídních materiálů, důkladné provedení s německou precizností a dlouhou dobou životnosti. Garance záruky při dodržení podmínek uložení podle návodů je dle typu 25-35 let, životnost neomezena. Všechny základní typy samonosných jímek lze po namontování odpovídajícího systému a úpravách a nastavení požadované rychlosti odtoku ve výrobě použít i jako retenční nádrže.

 

Srovnávací tabulka jednotlivých typů samonosných nádrží REWATEC:

 

   BlueLine F-Line  NEO NEO X-Line
Bez obetonování  ANO ANO ANO ANO
Pojezdové osobním automobilem  ANO ANO ANO ANO
Pojezdové nákladním automobilem  ANO NE ANO ANO
Max. hladina spodní vody  1/3 výšký nádrže (u varianty BlackLine do výšky nádrže) do výšky nádrže 1/2 výšky nádrže do výšky nádrže
Záruka  25 let 25 let 35 let 35 let
Nejmenší a největší dodávaná velikost 2600 l - 10 000 l (BlackLine od 5200 l) 1500 l - 15 000 l 800 l - 50 000 l 1500 l - 50 000 l

Poznámka.: Přípustné hladiny spodní vody u nezesílených typů podzemních platových nádrží (BlueLine, F-Line, NEO) platí pro propustnější typy podloží. Pro hůře propustná (jílovitá) podloží je povolená maximální hladina nižší, může být tedy vhodné použít zesílené verze nádrží (BlackLine a NEO X-Line), které snesou plné ponoření i v náročnějších podmínkách, nebo použít drenáž/revizní šachtu pro odvod spodní vody.


Jaké příslušenství k dešťové nádrži potřebuji?


Zpravidla je nutné dokoupit ke každé nádržina dešťovou vodu odpovídající poklop a nástavec šachty  dle zamýšleného užití. Pro delší šachty je potřeba k nástavci ještě plastové prodloužení (Maximální hloubka uložení nádrže bývá u většiny typů 1,5 m pod zemí od vrchní stěny nádrže). Pro pochozí zatížení stačí plastový poklopTopCover (případně TwinCover s otvorem či přípojkami na hadice) a obyčejný nástavec VS20 nebo VS60, pro pojezdové zatížení je potřeba pojezdový set s pojezdovým nástavcem a ocelovým poklopem. Pro nákladní automobily je potřeba si vypomoci betonovými skružemi a zpravidla litinovým silničním poklopem.

Dále je potřeba přemýšlet o filtraci dešťové vody, pokud do nádrže nepřiteká už relativně čistá. Pro běžné užití postačí filtrační síta. Existují i kazetové filtry McClean a větší externí filtry (například Maxi a Maxi Plus).

K odebírání vody z nádrže potom potřebujeme většinou ponorné čerpadlo . Pro více informací o příslušenství se podívejte na články v sekci sortiment, případně na jednotlivé produkty nebo jejich návody.


Instalace nádrže na dešťovou vodu


Při instalaci podzemních nádrží na vodu je samozřejmě potřeba důsledně dodržovat návod, nicméně některé chyby při instalaci jsou relativně časté, proto je radši zmiňujeme i zde na hlavní stránce. Zejména je potřeba dát pozor na přípravu štěrkového lože, které je potřeba připravit na případné výstupky nádrže (například nožičky u BlueLine II nebo výstupek na čerpadlo u některých typů F-Line). Dále doporučujeme jako zásypový materiál pouze kulatý štěrk 8/16 (nebo podobnou frakci).

Maximální vrstva zeminy nad nádrží je pro většinu větších typů 1,5 m (u F-Line 1500 a 3000 1,1 m). Je potřeba dodržovat povolené hladiny spodních vod pro daný typ nádrže za všech okolností. Pokud to není možné přirozeně, je třeba použít drenáž nebo čerpací šachtu, aby voda byla včas odvedena. Nebo pořídit typ nádrže, který snese jakékoliv hladiny spodních vod do celé výšky nádrže (např. BlackLine nebo NEO X-Line).