Septiky, žumpy a čističky odpadních vod

Jako septik / žumpu na odpadní vody lze využít všechny běžné podzemní nádrže na dešťovou vodu firmy REWATEC. Septik znamená, že v nádrži odpadní voda sedimentuje a nečistoty zůstávají u dna, přepadem potom odtéká čistší voda. Čím více komor septik má, tím čistší voda je. V případě požadavku na čištění odpadních vod lze využít vícekomorových septiků Monolith, nebo využít upravenou verzi nádrží NEO na septik s lamelovým filtrem, které dokáží zabezpečit funkci vícekomorového septiku v jedné komoře. Vícekomorové septiky lze také opatřit čistící technologii SOLIDO a udělat z nich plnohodnotnou čističku odpadních vod. Čističky odpadních vod SOLIDO  používají tichý a spolehlivý kompresor, který pracuje pouze když je potřeba (narozdíl od jiných systému, kde někdy pracuje v pravidelných intervalech). Čištička nepoužívá žádné filtry a tak není potřeba žádné měnit nebo hlídat jejich zanášení. Je třeba mít na paměti, že čistá voda z vícekomorového septiku nebo čističky je čistá na zákonnou úroveň až po použití biofiltru, který je zapojen za čističku.

Septiky NEO  mají oproti běžným nádržím NEO lamelový filtr, který v podstatě řeší funkci vícekomorových septiků nebo malých čističek odpadních vod jiným způsobem a to tak, že z nádrže nepouští hrubé nečistoty, které jsou ve složitějších zařízeních zadržovány systémem více komor. Jedná se tedy o novější a jednodušší řešení, kde odpadní voda sedimentuje běžným způsobem, ale čistá voda z vrchní části nádrže odtéká z nádrže díky lamelovému filtru ještě podstatně čistší. Odkalovat a čistit filtr (jednoduše propláchnout hadicí servisním ventilem - viz návod) je potřeba cca jednou ročně.