Speciální typy nádrží

Vsakovací jímky


Nádrže NEO upravené jako vsakovací jímky  jsou dodávány ve velikostech 7100 – 50000 l. To znamená, že nádrž je speciálně upravená tak, aby se její zachycený obsah vody pomalu uvolňoval prostřednictvím mnoha malých otvorů do podloží. Rychlost vsakování záleží zejména na typu podloží. O dostupnosti vsakovacích nádrží se u nás v případě zájmu informujte. Pro minimalizování nečistot je vhodné použít externí filtr Maxi plus nebo Terramax (síto u větších nádrží nemusí stačit a kazetové filtry pro velké nádrže o objemu desítek tisíc litrů jsou řádově dražší, než pro malé).

Retenční nádrže

Retenční nádrže s regulovaným odtokem slouží zpravidla k ochraně kanalizace před přívalovými dešti a celkovým přetížením, kde voda je z plochy vedena do nádrže, která se naplní a potom postupně vypouští stanovenou rychlostí (rozmezí nastavené z výroby dle individuálních požadavků) svůj obsah na stanovenou úroveň (zpravidla 50 procent) a v nádrži zbyde dostatek dešťové vody i pro další využití. Jako retenční nádrže lze pořídit nádrže BlueLine II všech typů, F-Line 1500 - 7500 l  a NEO 3000 - 50000 l.

Požární nádrže 


Požární nádrže  jsou poptávány stále častěji kvůli zvyšování požární bezpečnosti, rychle rostoucím městům, rostoucím právním požadavkům a přísnějším pojistným podmínkám.. Velké podzemní nádrže jsou mimořádně spolehlivou a ekonomickou možností zvýšení bezpečnosti tím, že poskytují další vodu v případě požáru. Plochá nádrž NEO s náležitou úpravou a příslušenstvím (včetně žebříku, sání a větrání) je ideální jako zásobník vody pro obytné oblasti. Vyžaduje pouze mělký výkop a tím chrání už stojící nemovitost během instalace. Nádrže jsou dostupné ve velikostech 10000 l - 50000 l, pro nabídku nádrží v e-shopu neuvedených velikostí nás neváhejte kontaktovat.

Nádrže je možno plnit pitnou nebo dešťovou vodou a jsou dodávány včetně příslušenství k hašení vody podle DIN 14230. Přístup do nádrže je možný pomocí dodaného žebříku. Není problém spojit více nádrží pro dosažení větších objemů než 50000 l.