Vsakování dešťové vody

Legislativa ukládá povinnost vyřešit dešťovou vodu na pozemku stavby, takže i pokud dešťovou vodu nezachytáváme a nevyužíváme, je dost pravděpodobné, že jí budeme potřebovat zpracovat jiným způsobem, tedy hlavně vsakováním, pokud to místní podmínky dovolí. Vsakování však není možné provádět všude. Spodní voda musí být minimálně 1 m pod vsakovacím zařízením a nelze jej provádět na nepropustné (například jílovité) půdě.

Naše firma nabízí dva jednoduché způsoby vsakování. První je pomocí vsakovacích iglů nebo vsakovacích bloků. Obě zařízení vyžadují přívod přefiltrované vody a jejich absorpční kapacita je 95% jejich objemu. Když uvážíme, že štěrk má kapacitu pouze okolo 1/3 svého objemu, tak to znamená, že bez použití těchto zařízení bychom museli vykopat 3x více zeminy, jsou tedy podstatně účinnější, než štěrk. Jednotlivá zařízení lze také řetězit do větších polí a dosáhnout tak větší vsakovací kapacity. Výhodou iglů je, že mohou mít inspekční otvory a existují i pojezdové varianty. Pro větší kapacity je mnohdy jednodušší použít velké vsakovací jímky, což jsou nádrže upravené speciálně pro pomalé vsakování vlastního obsahu do okolní zeminy.