Výhody podzemních plastových nádrží a využití dešťové vody

Výhody podzemních nádrží na vodu

Dešťová voda je běžně zachytávána do nadzemních nádrží různých typů, většinou sudů nebo IBC kontejnerů a jiných zásobníků. Přístup k ní je snadný, údržba nádob na vodu jednoduchá a k jejímu využití není potřeba použití čerpadla. Díky teplu, světlu a dalším venkovním vlivům však tato voda snadno mizí nebo ztrácí kvalitu. Použitím podzemní nádrže na dešťovou vodu eliminujeme mnoho rizik pro vodu, navýšíme kapacitu a ještě ušetříme místo na zahradě. Nádrž nám pomůže vodu využívat celoročně, protože je instalována do nezámrzné hloubky.

Podzemní nádrže na dešťovou vodu mohou být vyrobeny z mnoha materiálů, jako například betonu, sklolaminátu, oceli, svařovaných polyetylenových desek a dalších. U většiny těchto materiálu však narazíme na složitou instalaci (obetonovávání nebo svařování na místě), složitou dopravu a instalaci kvůli hmotnosti a další možné problémy. U plastových nádrží a jímek je předností, že jsou v případě běžných velikostí vyrobeny technologií rotačního lití a jsou tedy tvořeny z jednoho kusu plastu a tím pádem mají menší riziko prasknutí a nehrozí netěsnost. Dále je výhodou nízká hmotnost nádrže a tedy i přeprava a instalace, která může většinou proběhnout v malém počtu lidí, bez jeřábu a dalších případných nákladů na armaturu, bednění a beton. Drtivá většina akumulačních plastových nádrží je samonosná, takže nevyžadují žádné další betonování. Také je jednodušší jejich údržba a kontrola. Dno každé nádrže je zpravidla osazeno v nezámrzné hloubce, takže voda v zimě nezamrzá a není potřeba jí vypouštět.

 

Využití dešťové vody


Vzhledem k tomu, že prudké deště a déle trvající sucho se v posledních letech často střídají a trvají i týdny, je využití dešťové vody efektivnější pomocí podzemních nádrží, kde lze uchovávat více vody a nehrozí její vysychání v horku. Dešťová voda je vhodná na zalévání i díky většímu obsahu dusíku, který se v běžné pitné nevyskytuje a je pro rostliny důležitý. Samozřejmě dochází i k úsporám pitné vody a navracení dešťové vody do půdy místo jejího spláchnutí do kanalizace. Právě i odvod vody do dešťové kanalizace se jistou mírou podílí na měnícím se podnebí posledních let a následném suchu, protože k odpaření každého kubíku dešťové vody, který zůstane na pozemku, se spotřebuje velké množství energie. Nevyužití této energie k odpaření jinak vede k dalšímu vysychání půd a oteplování v dané oblasti.

Vodu lze využít kromě zalévání rostlin i na splachování toalety, praní, mytí auta apod. K praní je dokonce dešťová voda vhodnější, protože je měkká a má menší sklony tvořit vodní kámen a zároveň dokáže pojmout více nečistot.

Pro využití dešťové vody k zalévání zahrady postačí ponorné čerpadlo odpovídajícího výkonu umístěné v nádrži. V případě využití vody v domě nebo jiné budově je potřeba použít např. centrálu McRain (nebo jinou centrálu / vodárnu k využití vody v domě), která sdružuje více zařízení v jednom a stará se o přívod vody do budovy a přepnutí na pitnou vodu v případě nedostatku vody dešťové. Centrála McRain je plně automatická, nevýhodou však je, že pro využití dešťové vody ze stejné nádrže i k zalévání je potřeba do jímky použít další čerpadlo, nebo vodu čerpat např. z kohoutku umístěného na stěně domu, který je také napojen na centrálu. Další alternativou je použití běžného čerpadla, jako je například čerpadlo Diver, které dovede vodu z nádrže do domu, ale nemá možnost přepínání na pitnou vodu a tím pádem při nedostatku vody v nádrži systém přestane fungovat. To lze vyřešit například pomocí systému ATN-100, který dočerpává pitnou vodu do jímky v případném období sucha.
 

Výběr nádrže

Při výběru jímky na dešťovou vodu je potřeba přihlédnout k velikosti střechy (orientační tabulku naleznete v blogu o nádržích), úhrnu srážek ve Vaší lokalitě, ploše zahrady a případně počtu osob v domácnosti při využití v domě. Velmi hrubým orientačním odhadem lze říci, že na každých 100 metrů čtverečních zahrady je potřeba akumulační kapacita nádrže o objemu 1000 l. Pro použití v domácnosti je potřeba objem 1000 – 1500 l na jednoho obyvatele. Pokud si nevíte rady s odhadem objemu při přihlédnutí ke všem faktorům, můžete nás kontaktovat a rádi Vám poradíme.