Septiky a domácí čističky odpadních vod - Rewatec

Narozdíl od běžných jímek, které je třeba vyvážet, u septiků sedimentací pročištěná voda volně odtéká. Jako běžné jímky lze použít základní nádrže na dešťovou a odpadní vodu REWATEC z příslušné kategorie.

Septiky NEO v této kategorii mají oproti běžným nádržím NEO lamelový filtr, který v podstatě řeší funkci vícekomorových septiků nebo malých čističek odpadních vod jiným způsobem a to tak, že z nádrže nepouští hrubé nečistoty, které jsou ve složitějších zařízeních zadržovány systémem více komor. Jedná se tedy o novější a jednodušší řešení, kde odpadní voda sedimentuje běžným způsobem, ale čistá voda z vrchní části nádrže odtéká z nádrže díky lamelovému filtru ještě podstatně čistší.

Dále zde najdete běžné dvoukomorové a tříkomorové septiky a jejich upravené verze s technologií SOLIDO, která z nich dělá domácí čističky odpadních vod.