Vsakování dešťové vody

Vsakovací iglů a bloky slouží hlavně ke snížení zátěže pro kanalizaci od dešťových vod a pro řešení přepadu nádrží. Lze použít i za biofiltr u čističek odpadních vod.

Absorpční kapacita vsakovacích bloků a iglů je až 95 % jejich objemu. Pro srovnání: štěrkové/štěrkopískové podloží má kapacitu jen zhruba 30 %. K vytvoření srovnatelného zádržného objemu bychom tedy museli vykopat asi 3x více zeminy. Více detailů o půdách a absorbční kapacitě najdete v popisku iglů.

Nabízíme i vsakovací jímky (varianta nádrží NEO pro vsakování při zachování pozitivních vlastností původních nádrží NEO) v objemech od 10000 l do 50000 l. V případě zájmu nás kontaktujte.